ĂN NHIỀU THỊT KHÔNG CHO BẠN MỘT THỂ LỰC ỔN ĐỊNH

  Năm 1977 một báo cáo rất hấp dẫn về thực phẩm và sức khỏe đã được xuất bản tại Mỹ “The Mc Govern Report”. Báo cáo này đã được xuất bản vì vấn đề về bia rượu và giá thuốc tại Mỹ đã đặt áp lực lớn lên nền kinh tế. Bất chấp sự tiến bộ của y khoa, số lượng người bị mắc bệnh đặc biệt là bệnh ung thư và bệnh tim tiếp tục gia tăng mỗi năm. Điều này rõ ràng là trừ khi nguyên nhân của bệnh tại Mỹ được xác định như thế nào và một chính sách cụ thể chống lại xu hướng này, tình hình có thể trở nên bất ổn về tài chính. Từ cảm giác về khủng hoảng kinh tế xảy ra trước mắt, một hội đồng đặc biệt tại Senate đã được thiết lập, chủ trì bởi Senator George Read More …

Leave a Reply