TÔM CHUA – MẮM CÁ RÒ – MẮM CÁ CƠM

1. TÔM CHUA (30og) : 73,000

tom chua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MẮM CÁ RÒ (400G) : 48,000.

mẳm rò

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MẮM CÁ CƠM ( 350g) : 48,000.

mắm cá cơm thuyền nan

Leave a Reply