SAMSARA – LUÂN HỒI – CÂU CHUYỆN VỀ CON NGƯỜI.

BỘ PHIM KHÔNG LỜI THOẠI… Một bộ phim chuyển tải một câu chuyện có thật, không diễn xuất và không có lời thoại. Đó là một chuỗi các hình ảnh đưựoc quay hơn 5 năm ở khắp 5 châu lục trên thế giới. Không phải lúc con người cũng nhận thức rõ về vẻ đẹp, sự kỳ vĩ của cuộc sống cũng như mặt trái của xã hội văn minh con người. Samsara nghĩa là Luân Hồi với sự tuần hoàn của sinh và diệt, mọi thứ trên đời đều có sinh có diệt. Với cốt liệu đó, Ron Fricke đã sử dụng một loạt các hình ảnh để cho ta những cảm nhận riêng về cuộc sống, cái chết, về vẻ đẹp và sự hủy hoại, về bản năng và những hệ lụy tàn bạo của cuộc sống. Keep watching….     ” Chậm lại để nhanh hơn…” [youtube Read More …

Leave a Reply