NƯỚC MẮM DÌ RỎ

Trước khi qua Úc học mình làm cho một dự án tài trợ bởi chính phủ Phần Lan hỗ trợ người dân tăng khả năng chịu đựng để thích ứng với BĐKH ở 3 xã Triệu Vân, Triệu Giang và Hải Quế. Mình phụ trách mảng nghiên cứu, thu thập lại các kiến thức bản địa của người dân trong trồng trọt và chăn nuôi thích ứng với hạn hán, nhiễm mặn và cải tạo đất cát sau đó chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng để nhiều người cùng áp dụng những kiến thức bản địa này. Khi hai đại ca cùng team nhiều việc, mình hỗ trợ hai anh tổ chức tập huấn trồng ném, trồng đậu, mướp đắng, nuôi heo…đạt năng suất cao và thích ứng với BĐKH. Thường khi đi điểm về xã, mình hay ở lại qua đêm ở nhà dân và mình thường chọn Read More …