BÌNH YÊN CÙNG BIỂN, CÙNG MẮM.

CÁ CHẾT, THỰC TẾ TẠI BIỂN. Mấy hôm nay Vinh về vùng biển Cửa Tùng, Cửa Việt ở Quảng Trị, để có thể cảm nhận thực sự những gì đang diễn ra chứ không chỉ đơn giản là thông qua báo chí, truyền thông. Vinh dành thời gian để tiếp xúc với những ngư dân, những người dân sinh sống ở biển, nhưng hộ làm mắm, làm cá hấp, xay xát… Để có một cái nhìn thực nhất về tình hình tại vùng biển Quảng Trị. Số lượng cá chết thực tế hiện tại vẫn chưa có con số chính xác, nhưng theo những người dân vùng biển ước lượng thì số lượng tầm 30 tấn, còn số này chỉ khoảng bằng 1-2 tàu đánh cá, không phải là số lượng lớn so với tổng thể. Những loại cá dạt vào, chết một số phần, nhưng đa phần trong tình Read More …

Leave a Reply