CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

NHỮNG CẢM NHẬN, PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG KHẮP MỌI NƠI GỬI VỀ, VÀ KHÔNG DỪNG LẠI Ở ĐÓ…

 

Nguyễn Quỳnh Anh - Du học sinh ÚC - Brisbane, Queensland, Australia

Nguyễn Quỳnh Anh – Du học sinh ÚC – Brisbane, Queensland, Australia

Chị Phan Truyen - Hiện đang định cư ở Mỹ

Chị Phan Truyen – Hiện đang định cư ở Mỹ

Chị Thuy Nguyen - Làm việc tại PNKB project

Chị Thuy Nguyen – Làm việc tại PNKB project

Chị Ái Linh - Hiện đang làm việc tại Ngân Hàng Agribank

Chị Ái Linh – Hiện đang làm việc tại Ngân Hàng Agribank

Bạn Huong Dang - Là Marketing Communications Manager tại KOTO International - Sống tại   Melbourne, Victoria, Australia

Bạn Huong Dang – Là Marketing Communications Manager tại KOTO International – Sống tại Melbourne, Victoria, Australia

Bạn Loan Pham - Làm việc tại DCI International

Bạn Loan Pham – Làm việc tại DCI International

Chị Trần Thị Hương Giang - Làm việc tại HCM

Chị Trần Thị Hương Giang – Làm việc tại HCM

Anh Hoang Thanh Binh - Sống tại Hà Nội

Anh Hoang Thanh Binh – Sống tại Hà Nội

Anh Hung Nguyen Duc - làm việc tại Petrolimex

Anh Hung Nguyen Duc – làm việc tại Petrolimex

Team Mắm Thuyền Nan tại buổi giới thieeuh sản phẩm đầu năm 2014

Team Mắm Thuyền Nan tại buổi giới thiệu sản phẩm đầu năm 2014

Anh Thang Loi - Là Founder tại Trung Tâm Tin Học Kiến Trúc-Xây Dựng Enter và Founder and CEO tại ardi

Anh Thang Loi – Là Founder tại Trung Tâm Tin Học Kiến Trúc-Xây Dựng Enter và Founder and CEO tại ardi

 

cam nhan khach hang mam thuyen nan 14

Anh Nguyen Dang Chuong

 

 

Chi Tinh Nguyen Thi -  làm việc tại World Vision Vietnam ( Tầm Nhìn Thế giới )

Chi Tinh Nguyen Thi – làm việc tại World Vision Vietnam ( Tầm Nhìn Thế giới )

Chi Vo Ngoc Phuong - Làm việc tại TP Đông Hà

Chi Vo Ngoc Phuong – Làm việc tại TP Đông Hà

Anh Mít Tờ Đỗ - Thanh Nien Newspaper

Anh Mít Tờ Đỗ – Thanh Nien Newspaper

Anh Pham Cường - Đại lý Mắm Thuyền Nan Tại Hà Nội

Anh Pham Cường – Đại lý Mắm Thuyền Nan Tại Hà Nội

Đai Lý Mắm Thuyền Nan tại Yên Bái

Đai Lý Mắm Thuyền Nan tại Yên Bái

cam nhan khach hang mam thuyen nan

Chị Cacao Cacao – Làm việc tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Tài Trí và May và Công Ty CP MM & Bảo Hộ Lao Động Sao Việt

Chị Hoanga Hoang - Kế toán Viên

Chị Hoanga Hoang – Kế toán Viên

Chị Huy Thu - Làm việc tại Happiness

Chị Huy Thu – Làm việc tại Happiness

Chị Nghĩa Lưu

Chị Nghĩa Lưu

Chị Hoai Nguyen - Làm việc tại Master of Science (Agricultural Economics)

Chị Hoai Nguyen – Làm việc tại Master of Science (Agricultural Economics)

Anh Nguyễn Quý - LÀm việc tại Buôn Mê Thuột

Anh Nguyễn Quý – LÀm việc tại Buôn Mê Thuột

 

 

Leave a Reply