MẮM NHUM – SẢN VẬT TIẾN VUA CỦA NGƯỜI QUẢNG NGÃI

Mắm Nhum là đặc sản tiến vua của người dân biển Quảng Ngãi, nên Mắm Nhum còn được gọi với cái tên hoa mỹ là “Mắm Tiến Vua” hay “Mắm Quý Tộc”. Trong  Đại Nam Nhất Thống Chí có viết: “Mắm Nhum – Sản vật ở các đảo ngoài biển”. Và theo những người dân sống lâu đời ở vùng đât Quãng Ngãi kể rằng, vào đời vua Minh Mạng, mỗi năm người dân Quảng Ngãi phải nộp 12 cân mắm để tiến cống cho triều đình và bắt buộc phải cống bằng vật phẩm, không được thay thế bằng tiền. Chính vì vậy, người dân ở đây có câu dân ca: “Anh than cha mẹ anh nghèo – Đũa tre yếu ớt chớ quèo Mắm Nhum” Điều đó đã chứng minh Mắm Nhum là thổ sản rất quý, người nghèo không dễ được thưởng thức. Nhắm Nhum được chế Read More …

Leave a Reply