NÔNG DÂN 8X

Thái Linh Sinh ra ở những miền quê nghèo khó, lớn lên với nghề nông mặn mòi, lem lấm… đó là động lực để họ học tập và cũng là lý do để trở về. Mỗi người một hướng đi nhưng những nông dân 8x này gặp nhau ở mục tiêu trả lại đúng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp Việt và khao khát làm giàu  trên chính nghề truyền thống của quê hương. Nước mắt quê nhà Theo cam từ những ngày miền Tây xứ nghệ còn là một khu kinh tế mới, hoang vu, khô cằn, ông Nguyễn Đình Kỳ chia sẻ, hơn 30 năm, không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức của gia đình đã đổ xuống vùng đất Quỳ Hợp, Nghệ An để vun tưới cho những gốc cam. Trong ký ức của Nguyễn Lê Na (sinh năm 1986), con gái ông Kỳ, có Read More …

Leave a Reply