RƯỢU GẠO HIỀN LƯƠNG – CON GÁI ZIỆU

Hồi trẻ, ba miềng có thói quen uống chén rượu để ăn ngon cơm. Thường có mấy chú khách hàng của ba ăn cơm chung nữa, chú mô cũng uống nhiều hết. Nhiệm vụ của miềng là xách xị đi mua rượu, mua từ năm 6 tuổi, mua khắp xóm. Bữa ni ba chê rượu nhà này là bữa sau miềng lon ton đi mua rượu nhà khác. Sau mỗi lần “khà” là miềng tò mò hỏi ngay: “Rượu ngon không ba?”. Lúc ba miềng gật gù: “Uống được”, miềng biết rượu đó ngon, bữa sau mua tiếp. Lúc ba miềng lắc đầu, là bữa sau miềng tránh nhà đó. Thời gian đi làm phát triển cộng đồng với bà con, miềng hay hỏi mấy chú: Trong làng miềng ai nấu rượu ngon chú?. Là mấy chú thảo luận xôm tụ lắm. Mấy chú chỉ nhà mô là miềng mua Read More …

Leave a Reply