SAMSARA – LUÂN HỒI – CÂU CHUYỆN VỀ CON NGƯỜI.

BỘ PHIM KHÔNG LỜI THOẠI…

Một bộ phim chuyển tải một câu chuyện có thật, không diễn xuất và không có lời thoại.

Đó là một chuỗi các hình ảnh đưựoc quay hơn 5 năm ở khắp 5 châu lục trên thế giới.

Không phải lúc con người cũng nhận thức rõ về vẻ đẹp, sự kỳ vĩ của cuộc sống cũng như mặt trái của xã hội văn minh con người.

Samsara nghĩa là Luân Hồi với sự tuần hoàn của sinh và diệt, mọi thứ trên đời đều có sinh có diệt.
Với cốt liệu đó, Ron Fricke đã sử dụng một loạt các hình ảnh để cho ta những cảm nhận riêng về cuộc sống,
cái chết, về vẻ đẹp và sự hủy hoại, về bản năng và những hệ lụy tàn bạo của cuộc sống.
Keep watching….

 

 

” Chậm lại để nhanh hơn…”

THÔNG ĐIỆP.

Nó không phải là cái gì đó quá mới, chúng ta vẫn thường nghe trên báo đài.

Nhưng với những hình ảnh vô cùng ấn tượng, những cảnh quay đẹp được chăm chút một cách tỉ mỹ.

Bộ phim, bằng những hình ảnh ấn tượng mang thông điệp về tình người, về sự chia sẽ và nét đẹp văn hóa của tất cả các châu lục.

Những thông điệp này, chúng không lỗi thời, nhưng đang mai một, và nếu chúng ta không kìm hãm bản năng của mình lại. Thì tất cả những hình ảnh này sẽ biến mất.

12/12/2012 không phải là này tận thế, nhưng rồi sơm muộn nếu con người không bình tâm lại thì cũng sẽ bị diệt vong bởi chính con người.

 

Đào Xuân Vinh.

Đào Thị Hằng.

Bình Luận

Bình Luận