TRUYỀN THÔNG – TUỔI TRẺ, VNEXPRESS, VTV…

1. BÁO TUỔI TRẺ – ĐÀO THỊ HẰNG –  HÀNH TRÌNH THUYỀN NAN. – Tuổi Trẻ 18/9/2004. Chiếc thuyển nan và sống gió trên ” biển học”…Read more… – Tuổi Trẻ 16/11/2008. Biết làm sao để “vươn tới tầm cao” ? Read more…   – Báo Quãng Trị 02/2/2011. Chân trời mới của Hằng. Read more… Tuổi Trẻ 6/10/2012. Từ trường làng bước ra thế giới. Read more…   – Tuổi Trẻ 22//4/2013. Cô thạc sĩ theo món mắm Thuyền Nan. Read more…   –  Tuổi Trẻ 24/8/2013. “Tiếp sức” cùng chương trình tiếp sức…Read more – Tuổi Trẻ 24/8/2014. ” Quà tặng đặc biệt” của Đào Thị Hằng. Read more…   2. Vnexpress, Dân Trí, Zingnews, Cafebiz, Một thế giới, Người đô thị,  Nông nghiệp, Vietnamnet, Tiền Phong, Doanh nhân Sài Gòn… – Vnexpress 25/6/2013. Bỏ học tiến sĩ về quê làm mắm. Read more… – Dân Trí 15/7/2013. Cô Read More …

Leave a Reply